STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85211 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 013PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
16/10/2023

85212 Máy đo huyết áp bắp tay Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCBPL-BYT (2019) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/05/2020

85213 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191212 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Còn hiệu lực
26/11/2019

85214 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210471-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI USA Còn hiệu lực
09/07/2021

85215 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0215/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Còn hiệu lực
24/09/2021

85216 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 600.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

85217 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 601.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

85218 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 612.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

85219 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 613.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

85220 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210739-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Và Mỹ Phẩm Hoa Mai Còn hiệu lực
05/01/2022