STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85251 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

85252 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022

85253 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ THƯ 1209/BPL-2022/HT Còn hiệu lực
15/09/2022

85254 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-38.18/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang Thiết bị Y Tế ATC Còn hiệu lực
07/02/2020

85255 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-59.18/1700000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC Còn hiệu lực
16/03/2020

85256 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 3009/CV-ATC/2020/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Còn hiệu lực
17/05/2021

85257 Thòng lọng cắt polyp dung trong nội soi đường tiêu hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 566/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TBYT ĐÔNG PHƯƠNG Còn hiệu lực
30/06/2020

85258 Thòng lọng cắt polyp niêm mạc qua nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0168-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2022

85259 Thòng lọng cắt polyp sử dụng một lần TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0710/MERAT-2019 Công ty cổ phần Kỹ thuật Minh Long Còn hiệu lực
07/10/2019

85260 Thòng lọng cắt Polyp sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK02-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/09/2022