STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85461 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 124/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
18/02/2020

85462 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 19/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

85463 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 01ND-SHINEI/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Đô Còn hiệu lực
24/07/2020

85464 Máy xông khí dung TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 22/17000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
19/09/2020

85465 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 10320CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2020

85466 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1883/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
28/12/2020

85467 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021066/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC THẮNG Còn hiệu lực
16/04/2021

85468 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0622PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trịnh Gia Còn hiệu lực
15/06/2021

85469 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 17/170000100/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
26/08/2021

85470 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0252/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
17/09/2021