STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85471 Máy đo lưu huyết não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 272017MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
08/06/2019

85472 Máy đo lưu huyết não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 12071/2022/MPMED Còn hiệu lực
15/07/2022

85473 Máy đo lưu huyết não (Doppler xuyên sọ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 2-07062019-TPCOM/170000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Còn hiệu lực
07/06/2019

85474 Máy đo lưu huyết não và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072207/MP-BPL Còn hiệu lực
24/07/2023

85475 Máy đo lưu lượng dòng máu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 32.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
07/08/2019

85476 Máy đo lưu lượng dòng máu bằng sóng siêu âm (HT3XX) và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 07.19/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
13/02/2020

85477 Máy đo lưu lượng dòng máu bằng sóng siêu âm. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 32.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
14/10/2019

85478 Máy đo mẫn cảm da với tia tử ngoại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3863 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Viện Nghiên cứu sức khỏe và Môi trường Việt Còn hiệu lực
21/06/2021

85479 Máy đo mẫn cảm da với tia tử ngoại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3863S4/6/2021 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Viện Nghiên cứu sức khỏe và Môi trường Việt Còn hiệu lực
22/06/2021

85480 Máy đo mắt đa chức năng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 013/MT-KQPLTTBYT/2019 CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Còn hiệu lực
13/10/2021