STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85531 Máy đo Nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00120/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
22/07/2021

85532 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 07-2022/KQPL Còn hiệu lực
10/08/2022

85533 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 03-2022/KQPL Còn hiệu lực
11/08/2022

85534 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0208/PL.CT Còn hiệu lực
25/08/2022

85535 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0308/PL.CT Còn hiệu lực
25/08/2022

85536 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0110/PL.CT Còn hiệu lực
17/10/2022

85537 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM 20122022KVD-BPL-01 Còn hiệu lực
20/12/2022

85538 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 240502/2023/BPL Còn hiệu lực
24/05/2023

85539 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 05062023/PL/NPCHN/RION/RS-H1 Còn hiệu lực
06/06/2023

85540 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0107/2023/PL.CT Còn hiệu lực
26/07/2023