STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85541 Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 010322NB/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

85542 máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01MSOC/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

85543 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 55/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

85544 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 53/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2019

85545 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 53/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2019

85546 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1377/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
03/09/2020

85547 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1787/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
13/11/2020

85548 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 101/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

85549 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 06/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
15/04/2021

85550 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2302A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH THANH Còn hiệu lực
31/12/2021