STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85571 Máy xông khí dung sử dụng công nghệ màng rung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 085-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
28/10/2019

85572 Máy xông khí dung và các phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1352/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
04/09/2020

85573 Máy xông khí dung và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1696/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Còn hiệu lực
21/11/2020

85574 Máy Xông Khí Dung Và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 10/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN Còn hiệu lực
22/02/2021

85575 Máy xông khí dung và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 26.05/PCBPL_NEB PRO Còn hiệu lực
26/05/2022

85576 Máy xông khí dung và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 30.09/PCBPL_NEB-E-B Còn hiệu lực
03/10/2022

85577 Máy xông khí dung và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 23.823/PCBPL_N100 Còn hiệu lực
23/08/2023

85578 Máy xông khí dung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 027-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

85579 Máy xông khí dung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 085-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
28/10/2019

85580 Máy xông khí dung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2212/170000102/PCBPL-BYT/2018 Còn hiệu lực
21/07/2022