STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85581 Spray lotion STOPTR130S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1067/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
03/09/2020

85582 SPRAY THẤU CỐT VƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0100PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Đã thu hồi
22/02/2020

85583 STAIN SYSTEMS Bộ hóa chất nhuộm ( Hematoxyline, Eosin, dd schiff, acid periodic, nhuộm nhanh cho cắt lạnh, bể nhuộm, rack… TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2117/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Lê Anh Còn hiệu lực
23/03/2021

85584 Stainless Steel Rack TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 194-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

85585 Standard Nasal Parking (ENT Series)(Multil-category/Multi-size)Băng/Miếng/Gạc cầm máu mũi loại tiêu chuẩn(dòng sản phẩm sử dụng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng)(Đa chủng loại/ đa kích thước) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3021 PL-PPDV CÔNG TY TNHH HS CORP Còn hiệu lực
22/12/2019

85586 STANDARD™ Q HBsAg Test TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 14/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2023

85587 STANDARD™ Q HCV Ab Test TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 14/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2023

85588 STANDARD™ Q HIV 1/2 Ab 3-Line Test TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 14/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2023

85589 STARMag 96 UniPlate TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1439/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
08/07/2020

85590 STARMag 96 UniPlate TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 16/2022-Seegene/PĐ-PL Còn hiệu lực
07/03/2022