STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85631 Nhiệt kế điện tử (Digital Thermometer Digibaby) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 135/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bristar Còn hiệu lực
06/10/2020

85632 Nhiệt kế điện tử (TDK婦人用電子体温計) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 584.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DINOS Còn hiệu lực
27/11/2021

85633 Nhiệt kế điện tử (đo qua trán)-MC720 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 13.18/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
16/07/2019

85634 Nhiệt kế điện tử bấm trán kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 19/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
27/06/2019

85635 Nhiệt kế điện tử các loại. TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 23/170000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
19/09/2020

85636 Nhiệt kế điện tử dán nách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020423/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Còn hiệu lực
03/08/2021

85637 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0180 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THIÊN THỜI ĐẠI Còn hiệu lực
28/04/2020

85638 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0183 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
28/04/2020

85639 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 241/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI MONAD Còn hiệu lực
05/05/2020

85640 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 287/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Còn hiệu lực
25/05/2020