STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85641 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 248/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2020

85642 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 305/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Còn hiệu lực
25/05/2020

85643 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82721CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Mai Còn hiệu lực
22/10/2021

85644 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 543.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THẾ HIỂN Còn hiệu lực
29/10/2021

85645 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2326A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
13/01/2022

85646 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 16/2022/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
16/06/2022

85647 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIỆT NAM TMF-002-GH Còn hiệu lực
24/11/2023

85648 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại qua tai , hiệu Combi TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU CẦU NỐI VIỆT 2906/2022/CNV Còn hiệu lực
30/06/2022

85649 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 956/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
13/08/2020

85650 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Famed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1263/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
21/08/2020