STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85661 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 010122KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

85662 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 020122RC/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

85663 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 786/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

85664 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 12-2022/KQPL-KTHL Còn hiệu lực
23/02/2023

85665 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 023/VJS-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

85666 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-18-2024 Còn hiệu lực
21/03/2024

85667 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 011021KL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
08/01/2022

85668 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 102/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
08/12/2020

85669 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0716PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Còn hiệu lực
22/07/2021

85670 Máy đo nhãn áp mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 18-TA/IC/170000038/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
18/12/2019