STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85681 Máy đếm tế bào tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM 016/PLTTBYT/BIO-NNT Còn hiệu lực
03/05/2024

85682 Máy đều trị bẳng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1003921CN/190000014/PCBPL-BYT Phạm Văn Dật Còn hiệu lực
17/12/2021

85683 Máy đi bộ tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HITECH 1812/2023/HITECH Còn hiệu lực
21/12/2023

85684 Máy đi bộ tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HITECH 1912/2023/HITECH Còn hiệu lực
21/12/2023

85685 Máy đi bộ thảm lăn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 08/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
25/09/2023

85686 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 96-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

85687 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018489 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
27/06/2019

85688 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBD010a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

85689 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 021019MP/1700023/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
03/10/2019

85690 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 151019MP/1700023/PCBPL-BYT 151019MP/1700023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/10/2019