STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85691 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 180-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

85692 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 354-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo Còn hiệu lực
08/10/2019

85693 Máy điện cơ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 289-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

85694 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 158/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế VA VI Còn hiệu lực
05/03/2020

85695 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 158/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế VA VI Còn hiệu lực
05/03/2020

85696 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 20052021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
19/11/2021

85697 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 65/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
12/07/2022

85698 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 11/MNR Còn hiệu lực
28/09/2022

85699 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN BẢO 02/2024/PLTTBYT-NB Còn hiệu lực
23/04/2024

85700 Máy điện cơ (Máy ghi điện cơ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1448/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
16/10/2020