STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85701 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 19.09/PCBPL_VP-M3 Còn hiệu lực
19/09/2022

85702 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20220922-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/09/2022

85703 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA 001/KQPL-TG Còn hiệu lực
17/01/2023

85704 Máy Xông Khí Dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
11/02/2023

85705 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 25a/2023/VQ Còn hiệu lực
23/03/2023

85706 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 697-VT/170000063/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

85707 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 042023 Còn hiệu lực
04/04/2023

85708 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/157 Còn hiệu lực
11/04/2023

85709 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 03/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
25/05/2023

85710 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 04/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
12/07/2023