STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85711 Ống nối thẳng hai đầu dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 93/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
24/06/2020

85712 Ống nối thẳng hai đầu dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 38/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

85713 Ống nội thực quản - khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 283/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

85714 Ống nối đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VŨ GIA PHÁT 14/02/2023/PLB-VGP Còn hiệu lực
24/02/2023

85715 Ống nong cơ thành bụng -VersaportTM bladeless TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/10/2019

85716 Ống nong dẫn đường niệu đạo (Navigator™ HD Ureteral Access Sheath) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0194 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

85717 Ống nong kí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01120817 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
06/08/2019

85718 Ống nong lệ quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03200718 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
15/04/2021

85719 Ống nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0058/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/06/2019

85720 Ống nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0085/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
09/09/2020