STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85711 Máy đo khúc xạ tự động; Máy chiếu bảng đo thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/07.26/QT-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ MÁY LÀM MẮT KÍNH Còn hiệu lực
25/06/2019

85712 Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 0010/170000113/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Còn hiệu lực
20/12/2021

85713 Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 015/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

85714 Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 001-TT19/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
19/07/2023

85715 Máy đo khúc xạ và bản đồ giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-7-2022 Còn hiệu lực
21/12/2022

85716 Máy đo khúc xạ và giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 05/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
28/06/2022

85717 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 98/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

85718 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

85719 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 40IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
17/07/2019

85720 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 64/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2023