STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85741 Máy đo khúc xạ, bản đồ giác mạc tự động kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 1805/TA-SYT/170000038/PCBPL-BYT Công ty TNHH TB Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
20/06/2019

85742 Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 101/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

85743 Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc, nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 017/VJS-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

85744 Máy đo khúc xạ/độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 291-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM Mắt kính An Thái Bình Còn hiệu lực
14/04/2020

85745 Máy đo khúc xạ/đo độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 25-HM/CHANGE Còn hiệu lực
01/12/2023

85746 Máy đổ khuôn mẫu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 582/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

85747 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 945/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
08/09/2020

85748 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1799/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2021

85749 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1799/2020/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
07/05/2021

85750 Máy đo liều hấp thụ tuyến giáp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181414- ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020