STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85751 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 29/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
15/05/2023

85752 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 40/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

85753 Ống phát tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/280 Còn hiệu lực
07/07/2022

85754 Ống phát tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 30062018-001/PL/GMED Còn hiệu lực
11/04/2023

85755 ỐNG PHÁT TIA X TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 1804222TBA Còn hiệu lực
31/07/2023

85756 Ống phát tia X của máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 13/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

85757 Ống phát tia X của máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 20/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
05/07/2019

85758 Ống phát tia X-quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GMED 1428/170000077/PCBPL-BYT Đã thu hồi
11/04/2023

85759 Ống phát tia X-quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1428/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

85760 Ống phục hình tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020