STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85781 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072602/MP-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

85782 Ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 10/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

85783 Ống nội soi 0 độ, Ø4 x 174 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23091301/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

85784 Ống nội soi 30 độ, Ø4 x 174 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23091301/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

85785 Ống nội soi bàng quang – thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 911/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2021

85786 Ống nội soi bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-075-2022 Còn hiệu lực
28/12/2022

85787 Ống nội soi buồng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1648/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

85788 Ống nội soi buồng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 00623/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

85789 Ống nội soi Dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 448/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2019

85790 Ống nội soi dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 438/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021