STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85791 Ống nội soi dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 499/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

85792 Ống nội soi dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-038-2022 Còn hiệu lực
20/09/2022

85793 Ống nội soi dạ dày phóng đại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 438/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

85794 Ống nội soi dạ dày phóng đại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 499/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

85795 Ống nội soi Dạ dày siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 448/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2019

85796 Ống nội soi hai kênh sinh thiết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-030-2022 Còn hiệu lực
13/09/2022

85797 Ống nội soi khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4872021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2021

85798 Ống nội soi khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-039-2022 Còn hiệu lực
20/09/2022

85799 Ống nội soi khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-064-2022 Còn hiệu lực
22/11/2022

85800 Ống nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 978/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/07/2020