STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85791 Máy đo lưu huyết não (Doppler xuyên sọ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 2-07062019-TPCOM/170000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Còn hiệu lực
07/06/2019

85792 Máy đo lưu huyết não và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072207/MP-BPL Còn hiệu lực
24/07/2023

85793 Máy đo lưu lượng dòng máu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 32.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
07/08/2019

85794 Máy đo lưu lượng dòng máu bằng sóng siêu âm (HT3XX) và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 07.19/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
13/02/2020

85795 Máy đo lưu lượng dòng máu bằng sóng siêu âm. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 32.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
14/10/2019

85796 Máy đo mẫn cảm da với tia tử ngoại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3863 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Viện Nghiên cứu sức khỏe và Môi trường Việt Còn hiệu lực
21/06/2021

85797 Máy đo mẫn cảm da với tia tử ngoại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3863S4/6/2021 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Viện Nghiên cứu sức khỏe và Môi trường Việt Còn hiệu lực
22/06/2021

85798 Máy đo mắt đa chức năng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 013/MT-KQPLTTBYT/2019 CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Còn hiệu lực
13/10/2021

85799 Máy đo ngưng tập, phân tích chức năng tiểu cầu và linh kiện, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 01-2023/A.V.L-PL Còn hiệu lực
03/03/2023

85800 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 70/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019