STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85811 Máy đếm tế bào nội mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 23/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

85812 Máy đếm tế bào nội mô giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 120/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

85813 Máy đếm tế bào tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 48/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

85814 Máy đếm tế bào tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM 016/PLTTBYT/BIO-NNT Đã thu hồi
03/05/2024

85815 Máy đếm tế bào tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM 016/PLTTBYT/BIO-NNT Còn hiệu lực
03/05/2024

85816 Máy đều trị bẳng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1003921CN/190000014/PCBPL-BYT Phạm Văn Dật Còn hiệu lực
17/12/2021

85817 Máy đi bộ tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HITECH 1812/2023/HITECH Còn hiệu lực
21/12/2023

85818 Máy đi bộ tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HITECH 1912/2023/HITECH Còn hiệu lực
21/12/2023

85819 Máy đi bộ thảm lăn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 08/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
25/09/2023

85820 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 96-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019