STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85831 Máy đo nồng độ bão hoà oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 79421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EDOCTOR Còn hiệu lực
22/11/2021

85832 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI CHÂU THIÊN Còn hiệu lực
22/12/2021

85833 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2338A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Còn hiệu lực
14/01/2022

85834 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 01-VT/2022/PLTTBYT Đã thu hồi
02/03/2022

85835 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 02-VT/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/03/2022

85836 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 05-VT/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/08/2022

85837 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 080922-03/PL-NPCHN/OLV-4201 Còn hiệu lực
08/09/2022

85838 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 01AB/CHARMCARE Còn hiệu lực
17/09/2023

85839 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 13/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

85840 Máy đo nồng độ bão hoà oxy trong máu (SPO2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 49621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM- DV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
08/08/2021