STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85841 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH 0803/QM Còn hiệu lực
19/03/2022

85842 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) kẹp ngón tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 411.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỘC PHÁT SÀI GÒN Còn hiệu lực
01/09/2021

85843 Máy đo nồng độ bão hoà oxy trong máu cầm tay (SPO2) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM 02/2023/PLTTBYT-YES Còn hiệu lực
13/12/2023

85844 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020335/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Còn hiệu lực
22/12/2020

85845 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ NTH 012022PL/NTH Còn hiệu lực
08/03/2022

85846 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 (loại kẹp ngón tay) TTBYT Loại C BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG 999/BVPTƯ-VICTORY Còn hiệu lực
05/05/2022

85847 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 (loại kẹp tay) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4192021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Bắc Hà Còn hiệu lực
11/09/2021

85848 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 (loại kẹp tay) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4192021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Bắc Hà Còn hiệu lực
11/09/2021

85849 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1725/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

85850 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu và phụ kiện kèm theo. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021335/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Còn hiệu lực
18/08/2021