STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85841 Ống thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00206/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
15/08/2021

85842 Ống thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0445/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/12/2021

85843 Ống thở 22mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0005/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
25/06/2019

85844 Ống thở dành cho người lớn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 202103PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần phân phối và đầu tư Patco Còn hiệu lực
06/08/2021

85845 Ống thở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1548/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
15/10/2020

85846 Ống thở làm ấm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 94/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

85847 Ống thở oxy (cannula) dòng cao qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 13 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
06/04/2022

85848 Ống thở oxy (cannula) dòng cao qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 08/2023/FisherPaykel Còn hiệu lực
30/08/2023

85849 Ống thở oxy lưu lượng cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 16-PL-AL Còn hiệu lực
26/12/2022

85850 Ống thở oxy qua mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 70921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Còn hiệu lực
18/09/2021