STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85851 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu và đo nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA 02/2022/Maika Còn hiệu lực
02/03/2022

85852 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu và đo nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2405A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2022

85853 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020335/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Còn hiệu lực
22/12/2020

85854 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu đeo cổ tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020335/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Còn hiệu lực
22/12/2020

85855 Máy đo nồng độ Bilirubin qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-007-M&B Còn hiệu lực
31/05/2023

85856 Máy đo nồng độ CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 415/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2019

85857 Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/167 Còn hiệu lực
22/07/2023

85858 Máy đo nồng độ Glucose, Axit Uric, Cholesterol trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0410 /200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
25/11/2021

85859 Máy đo nồng độ Glucose, Axit Uric, Cholesterol trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA 03/2022-KQPL Còn hiệu lực
27/04/2022

85860 Máy đo nồng độ hemoglobin tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 303-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019