STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85861 Máy đo nồng độ oxy ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2402A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

85862 Máy đo nồng độ Oxy ngón tay SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ Còn hiệu lực
09/08/2021

85863 Máy đo nồng độ Oxy SP02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
30/09/2021

85864 Máy đo nồng độ Oxy SP02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
30/09/2021

85865 Máy đo nồng độ Oxy SP02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
01/10/2021

85866 Máy đo nồng độ Oxy SP02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
01/10/2021

85867 Máy đo nồng độ Oxy SP02 TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 375-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thuận Lê Còn hiệu lực
02/12/2021

85868 Máy đo nồng độ oxy SpO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1632/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
11/11/2020

85869 Máy đo nồng độ oxy SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 875/19000003 1/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGÔ GIA PHÁT Đã thu hồi
10/08/2021

85870 Máy đo nồng độ oxy SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1518/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NETOROCK Còn hiệu lực
12/08/2021