STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85881 Máy điện tim (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018499 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
24/11/2019

85882 Máy điện tim (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018853 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
25/12/2019

85883 Máy điện tim (Máy đo điện tim) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1916/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
04/01/2021

85884 Máy điện tim (Máy đo điện tim) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 458A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
30/11/2021

85885 Máy điện tim 3 kênh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HN002/170000073/ PCBPL-BYT (cty Hiệp Nguyễn) CÔNG TY TNHH TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC HIỆP NGUYỄN Còn hiệu lực
20/12/2019

85886 Máy điện tim 6 cần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2022

85887 Máy điện tim gắng sức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 08/PL-VQ Còn hiệu lực
10/01/2023

85888 Máy điện tim kèm phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3069 PL Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Còn hiệu lực
19/12/2019

85889 Máy điện tim kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1605 PL ÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NIKKO Còn hiệu lực
08/01/2020

85890 Máy điện tim kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 08.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023