STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85891 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 25/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
21/10/2019

85892 Máy điện tim TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 32.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
29/11/2019

85893 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 019/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
05/03/2020

85894 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 177/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
11/03/2020

85895 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 07NKC/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nhật Nam Còn hiệu lực
20/08/2020

85896 Máy điện tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 276a/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
27/11/2020

85897 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 276a/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
27/11/2020

85898 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 8920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
30/11/2020

85899 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 276a/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
22/01/2021

85900 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2086A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021