STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85901 Nhựa nền Acrylics cho chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 145-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
01/04/2020

85902 Nhựa ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 10/2023/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
21/07/2023

85903 Nhựa nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BITEC GLOBAL VIỆT NAM 02-2022/KQPL-BITEC Còn hiệu lực
15/11/2022

85904 Nhựa nha khoa 3D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RAY VINA 03/2022/PLB-RAYVINA Còn hiệu lực
04/07/2022

85905 nhuộm lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1127/170000157/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Đã thu hồi
15/01/2021

85906 nhuộm lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1126/170000157/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Còn hiệu lực
15/01/2021

85907 NIA (ETHANOL 70°) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 215.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA Còn hiệu lực
09/06/2020

85908 NIA (ETHANOL 90°) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 215.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA Còn hiệu lực
09/06/2020

85909 Niềng răng trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1697/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Còn hiệu lực
23/11/2020

85910 Niềng răng trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WONDER SMILE Còn hiệu lực
22/11/2021