STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85911 Niềng răng trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Số: 01/2023/PL-ZY Còn hiệu lực
08/02/2023

85912 Niềng răng trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Số: 02/2023/PL-ZY Còn hiệu lực
08/02/2023

85913 Niềng răng trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Số: 03/2023/PL-ZY Còn hiệu lực
08/02/2023

85914 Niềng răng trong suốt - retainer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 693.21/180000026/PCBPL-BYT PHẠM HOÀNG VY ANH Còn hiệu lực
29/12/2021

85915 Nilocin TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 36/170000001/PCBPL - BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

85916 NIPRO Blood Transfusion Set (Dây truyền máu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020497/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Còn hiệu lực
06/01/2022

85917 NIPRO DISPOSABLE SYRINGE Bơm tiêm Insulin dùng cho bệnh nhân tiểu đường TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0315/2612/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn Phòng Đại Diện Nipro Sales (Thailand) Company Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/09/2019

85918 NIPRO INFUSION SET WITH SAFETOUCHTM PLUG TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 20/2912/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn Phòng Đại Diện Nipro Sales (Thailand) Company Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/11/2019

85919 Nipro Premier Glucose Control Solution TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Còn hiệu lực
21/02/2020

85920 Nipro Premier Glucose Control Solution TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Còn hiệu lực
21/02/2020