STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85911 Máy điện não vi tính (kèm phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2561 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công Ty cổ phần thương mại Sao Việt - SAOVIETJSC Còn hiệu lực
14/06/2019

85912 Máy điện não đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN BẢO 02/2024/PLTTBYT-NB Còn hiệu lực
23/04/2024

85913 Máy điện phân trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 081-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
20/03/2020

85914 Máy điện phân trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 33-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
12/12/2023

85915 Máy điện phân trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 01/2022/PL-ĐA Còn hiệu lực
22/05/2024

85916 Máy điện phân trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 03/2023/PL-ĐA Còn hiệu lực
29/05/2024

85917 Máy điện phân trị liệu kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210076 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
04/02/2021

85918 Máy điện rung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

85919 Máy điện tâm đồ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3830S PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
13/06/2021

85920 Máy điện tâm đồ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 120922PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022