STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85951 NK-PYLORI TEST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA 07-NK/170000128/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Còn hiệu lực
26/12/2020

85952 NK-PYLORI TEST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA 18-NK/170000128/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2023

85953 NKCult TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

85954 NKCult Max TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

85955 NKCult Mini TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

85956 NKCult Pure TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

85957 NKCult Pure Max TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

85958 NKCult Pure Mini TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

85959 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2250/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2023

85960 Nồi cách thủy 2 chỗ (Không tiệt trùng) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1224 PL-TTDV Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoa Xương Còn hiệu lực
29/08/2021