STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85951 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 177/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
11/03/2020

85952 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 07NKC/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nhật Nam Còn hiệu lực
20/08/2020

85953 Máy điện tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 276a/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
27/11/2020

85954 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 276a/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
27/11/2020

85955 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 8920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
30/11/2020

85956 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 276a/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
22/01/2021

85957 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2086A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

85958 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 726 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

85959 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 013NKC/170000080/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Y Sinh Còn hiệu lực
31/03/2021

85960 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 58/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
18/08/2021