STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85971 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0405/2022/MPEMD Đã thu hồi
07/05/2022

85972 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0405/2022/MPEMD Còn hiệu lực
07/05/2022

85973 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1001721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MI VI TI Còn hiệu lực
04/01/2022

85974 Nồi hấp chân không TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 121/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

85975 Nồi hấp chân không TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY 01/2023/PL-HÙNG DUY Còn hiệu lực
21/11/2023

85976 Nồi hấp khử trùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 217-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

85977 Nồi hấp khử trùng trong y tế TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 326-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư trang thiêt bị y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
05/10/2020

85978 Nồi hấp khử trùng trong y tế TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 381-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư trang thiêt bị y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
09/12/2020

85979 Nồi hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma (kèm phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 925/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ Còn hiệu lực
12/12/2019

85980 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước dạng đứng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1001721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MI VI TI Còn hiệu lực
04/01/2022