STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85971 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH PHÁT - VIỆT NAM 04-2024/PL/ATP Còn hiệu lực
01/03/2024

85972 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1008/AB Còn hiệu lực
29/03/2024

85973 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

85974 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

85975 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDISUN 02/2024/PL-MEDISUN Còn hiệu lực
10/04/2024

85976 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN TA/PL-02 Còn hiệu lực
15/04/2024

85977 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NANOMED 002-NANOMED/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2024

85978 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH PHÁT - VIỆT NAM 062024/PL/ATP Còn hiệu lực
06/06/2024

85979 Máy điện tim (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181764 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ KHOA HỌC MT Còn hiệu lực
07/07/2021

85980 Máy điện tim (ELI230, ELI280, ELI380) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL14/2023 Còn hiệu lực
26/12/2023