STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86001 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ 01/2023 Còn hiệu lực
23/09/2023

86002 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 180923/KQPL-YTTT Còn hiệu lực
28/09/2023

86003 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 091023/PL/VL Còn hiệu lực
19/10/2023

86004 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 17/17/0000100/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2023

86005 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 17/170000100/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

86006 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD PL01-22112023/MDW Còn hiệu lực
28/11/2023

86007 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 22/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

86008 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 23/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

86009 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN 03122023/TA-PL Còn hiệu lực
01/12/2023

86010 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 032023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023