STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86061 Máy điều hòa áp lực khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2160 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

86062 Máy điều hòa nhịp tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 04/BPL/2024 Còn hiệu lực
10/01/2024

86063 Máy điều khiển lưỡi bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AZ 1103_01/VBPL/AZ Còn hiệu lực
11/03/2024

86064 Máy điều khiển tưới hút dịch nội soi và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED1120 (1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2020

86065 Máy điều khiển và tạo môi trường kỵ khí và yếm khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 12/01032023/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
01/03/2023

86066 Máy điều nhiệt cơ thể và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 16.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/10/2023

86067 Máy điều nhiệt cơ thể và phụ kiện đi kèm-HCU40 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 07.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
09/07/2019

86068 Máy điều nhiệt cơ thể và phụ kiện đi kèm-HCU40 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 06.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
08/06/2021

86069 Máy điều nhiệt và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 07.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
20/06/2019

86070 Máy điều tị bằng sóng siêu âm kết hợp kích thích điện và điện phân thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 042017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021