STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86061 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 10020CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Còn hiệu lực
02/12/2020

86062 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 245/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Khoa học Và Công nghệ SATICUS Còn hiệu lực
11/12/2020

86063 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 28-11.18/DH/170000096/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển thương mại, dịch vụ và trang thiết bị y tế Đại Hữu Còn hiệu lực
22/12/2020

86064 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1827/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Còn hiệu lực
30/12/2020

86065 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181433 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
15/01/2021

86066 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 279/2020/CV-VQ Công ty TNHH Thương Mại Long Sơn Còn hiệu lực
22/01/2021

86067 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 267a/2020/CV-VQ Công ty TNHH Thương Mại Long Sơn Đã thu hồi
22/01/2021

86068 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2104/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
01/02/2021

86069 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0039/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN Còn hiệu lực
25/02/2021

86070 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 085-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Nam Việt Còn hiệu lực
30/04/2021