STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86071 Máy điện trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL7 Còn hiệu lực
08/04/2022

86072 Máy điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 01/22/PL-VT Còn hiệu lực
01/07/2022

86073 Máy điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 08/23/PL-VT Còn hiệu lực
22/09/2023

86074 Máy điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 24/PL-VQ Còn hiệu lực
15/03/2024

86075 Máy điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 001/SP/2022/BPL Còn hiệu lực
10/06/2024

86076 Máy điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 001/SP/2022/BPL Còn hiệu lực
10/06/2024

86077 Máy điện trị liệu và siêu âm kết hợp (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018524 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
26/07/2019

86078 Máy điện trị liệu đa năng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018523 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
26/07/2019

86079 Máy điện trị liệu (máy điện xung cầm tay kích thích cơ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 262/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
02/06/2020

86080 Máy điện trị liệu (Máy điều trị điện xung, điện phân) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020