STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86081 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 163a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Thương Mại Long sơn Đã thu hồi
24/08/2021

86082 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 70021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SATICUS Còn hiệu lực
28/08/2021

86083 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 24/1900000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
19/09/2021

86084 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4002-5 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Còn hiệu lực
22/09/2021

86085 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71121CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
26/09/2021

86086 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 176-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Kim Ngân Còn hiệu lực
09/10/2021

86087 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1796/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
12/10/2021

86088 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181894 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
13/10/2021

86089 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 481/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hutectra Còn hiệu lực
14/10/2021

86090 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 481/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hutectra Còn hiệu lực
14/10/2021