STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86081 Máy điện trường trị liệu tại nhà TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210103 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TAIHEI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021

86082 Máy điện từ trị liệu kích thích thần kinh, cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 0510TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/11/2023

86083 Máy điện từ trường cao áp trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 121.1- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại TBYT Thiên Hà Còn hiệu lực
06/10/2020

86084 Máy điện từ trường tập trung cường độ cao B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL21 Còn hiệu lực
11/02/2022

86085 Máy điện từ trường tập trung cường độ cao B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL20 Còn hiệu lực
11/02/2022

86086 Máy điện từ trường tập trung cường độ cao kèm phụ kiện (Đầu dò: 899-AP-C-1, 899-AP-C-2, 899-AP-C-4, 899-AP-C-5) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM 052024/KQPL-BTL Còn hiệu lực
29/03/2024

86087 Máy điện từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018109 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
21/12/2019

86088 Máy điện võng mạc đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 0506MOS/2024 Còn hiệu lực
06/05/2024

86089 Máy điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021 - SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
02/07/2021

86090 Máy điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021