STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86171 Miếng tạo nền chuẩn đoán bệnh lý về răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

86172 Miếng tem túi nhựa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 447-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

86173 MIẾNG THẤM HÚT DỊCH VÔ KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 01/2022/HH Còn hiệu lực
31/01/2023

86174 Miếng thông khí mũi sau phẫu thuật xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 10.22/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

86175 Miếng thông khí mũi sau phẫu thuật xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023

86176 Miếng thông khí mũi trong và sau khi phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 10.22/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

86177 Miếng thông khí mũi trong và sau khi phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023

86178 Miếng trải cố định vết mổ trước phẫu thuật (không có Iodine) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 052-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

86179 Miếng vá da không xâm lấn Ez-up TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MT001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
01/07/2019

86180 Miếng vá khuyết sọ titan (lưới vá sọ titan) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1371/1PL-TTDV Cty TNHH MKMED Việt Nam Còn hiệu lực
04/05/2020