STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86181 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE – Felt Pledgets TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 06/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

86182 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE – Felts TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 15/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

86183 Miếng vá mạch máu nhân tạo phủ ePTFE TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 310823/KQPL-DKM Còn hiệu lực
10/10/2023

86184 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 598/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019

86185 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3302 PL-TTDV Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
08/08/2020

86186 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1085/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2021

86187 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 260/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
16/03/2023

86188 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3302CL8/6/2020 PL-TTDV Còn hiệu lực
03/01/2024

86189 Miếng vá màng cứng sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 271/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
17/03/2023

86190 Miếng vá màng cứng tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02260817 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
08/08/2019