STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86191 Miếng Silicon nâng mũi, cằm, rãnh cười và thái dương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 303/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB Còn hiệu lực
10/06/2021

86192 Miếng silicone trị sẹo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

86193 Miếng tạo ẩm máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

86194 Miếng tạo nền chuẩn đoán bệnh lý về răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

86195 Miếng tem túi nhựa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 447-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

86196 MIẾNG THẤM HÚT DỊCH VÔ KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 01/2022/HH Còn hiệu lực
31/01/2023

86197 Miếng thông khí mũi sau phẫu thuật xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 10.22/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

86198 Miếng thông khí mũi sau phẫu thuật xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023

86199 Miếng thông khí mũi trong và sau khi phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 10.22/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

86200 Miếng thông khí mũi trong và sau khi phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023