STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86221 Miếng vá sọ não tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022218-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
16/08/2022

86222 Miếng vá sọ não, nẹp vít xương hàm mặt sọ não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG MEDLIFE 02/Medlife-2022 Đã thu hồi
21/10/2022

86223 Miếng vá sọ não, nẹp vít xương hàm mặt sọ não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG MEDLIFE 03/Medlife-2022 Còn hiệu lực
23/10/2022

86224 Miếng vá sọ, nẹp vít hàm mặt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 689/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
29/09/2019

86225 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018266 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
07/11/2019

86226 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/11/2019

86227 Mieng va tai tao mang cung TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2227 PL-TTDV Công ty Cổ phần Trang Thiết bị Y tế Đức Tín Còn hiệu lực
27/11/2019

86228 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/04/2021

86229 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/377 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

86230 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH 06/BPL-TM Còn hiệu lực
16/03/2023