STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86281 Miếng đặt vùng ngực: Pectoralis Implant TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1005-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Đã thu hồi
14/10/2021

86282 Miếng đặt vùng ngực: Pectoralis Implant TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1005 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Còn hiệu lực
15/10/2021

86283 Miếng đệm chỉ khâu phẫu thuật PTFE TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 450/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2019

86284 Miếng đệm chỉ khâu van tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 443/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2019

86285 Miếng đệm cotton mềm đa chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

86286 Miếng đệm gel cho gót chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

86287 Miếng đệm gel có bọc lót cho gót chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

86288 Miếng đệm gót siêu mỏng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

86289 Miếng đệm hydrocolloid bảo vệ da và hỗ trợ dán vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-062-2021 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/12/2021

86290 Miếng đệm khâu phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 14/PL/KHP Còn hiệu lực
16/08/2022