STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86301 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA011/170000073/ PCBPL-BYT (môi trường cấy phôi) CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
28/10/2020

86302 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 21-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
26/07/2022

86303 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 37-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

86304 Môi trường nuôi cấy phôi GM501 Cult with Gentamicin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

86305 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 569 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
07/12/2019

86306 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 358/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/06/2020

86307 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

86308 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

86309 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục từ ngày 1 đến ngày 5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1577.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

86310 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục từ ngày 1 đến ngày 5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2912A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023