STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86321 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2715A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

86322 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 008-2022/CBPL-SR Còn hiệu lực
23/12/2022

86323 Môi Trường Nuôi Cấy Tế Bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 129/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2023

86324 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 013-2023/CBPL-SR Còn hiệu lực
09/11/2023

86325 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02/2023/PL-LABONE Còn hiệu lực
05/01/2024

86326 MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO (FERTICULT TM MINERAL OIL) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

86327 Môi trường nuôi cấy tế bào METHOCULT H4434 đã điều chế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BG001c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
04/07/2019

86328 Môi trường nuôi cấy tinh trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 17-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

86329 Môi trường nuôi cấy tinh trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 33-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

86330 Môi trường nuôi cấy trong hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3625S PL-TTDV-170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
05/07/2021