STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86361 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ THANH TRÚC 2209 /CBPL-TT Còn hiệu lực
27/09/2023

86362 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 11-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
18/10/2023

86363 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 252023/VS-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/11/2023

86364 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 12122022WMPL Còn hiệu lực
26/11/2023

86365 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & DỊCH VỤ SIBETECH 03-PL/2023/SIBETECH Còn hiệu lực
20/12/2023

86366 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 01/2024/NOMA/PL Còn hiệu lực
18/03/2024

86367 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ ASC 01.PL/2024/ASC Còn hiệu lực
16/04/2024

86368 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ ASC 03.PL/2024/ASC Còn hiệu lực
16/04/2024

86369 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 02/2024/NOMA/PL Còn hiệu lực
17/04/2024

86370 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HB4U GROUP VIỆT NAM 01/2024/PL-HB4U Còn hiệu lực
24/05/2024