STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86401 Mô tơ vận hành tay khoan nha khoa (ICT motor) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 42.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ICT VINA Còn hiệu lực
06/12/2019

86402 Mỡ tra mắt HYLO NIGHT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 10820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
15/12/2020

86403 Mỡ tra mắt không chất bảo quản HydraMed Night Sensitive TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED 11/2022/PL-GOMED Còn hiệu lực
15/01/2024

86404 Mỡ tra mắt VitA-POS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190599.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
03/10/2019

86405 Mỏ vịt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
26/08/2019

86406 Mỏ vịt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180610 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/12/2019

86407 Mỏ vịt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181444/2 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KYNS INTERNATIONAL Còn hiệu lực
14/03/2021

86408 Mỏ vịt khám phụ khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

86409 Mỏ vịt khám phụ khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 166-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Phòng Khám Gia Đình Thành Phố HCM Còn hiệu lực
15/08/2019

86410 Mỏ vịt khám phụ khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 002/170000006/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Còn hiệu lực
02/03/2020