STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86461 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA003/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019

86462 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2578 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CA NA RO Còn hiệu lực
29/06/2020

86463 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1381/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN GROUP Còn hiệu lực
23/09/2020

86464 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 15521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOTECHLAB Còn hiệu lực
01/03/2021

86465 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM 2201 Còn hiệu lực
13/04/2023

86466 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM 2301 Còn hiệu lực
18/11/2023

86467 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-033/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2020

86468 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-123/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/07/2022

86469 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1054A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

86470 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1054A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022