STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86481 Môi trường chuyên chở UTM (Universal Transport Medium) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 328/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Còn hiệu lực
21/05/2020

86482 Môi trường chuyển phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

86483 Môi trường chuyển phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

86484 Môi trường chuyển phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2883A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

86485 Môi trường chuyển phôi (EmbryoGlue®) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190652-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

86486 Môi trường cô lập và cố định tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1581 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

86487 Môi trường cô lập và cố định tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2880A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

86488 Môi trường dầu phủ GM501 Mineral Oil TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

86489 Môi trường dùng nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS011/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
19/12/2019

86490 Môi trường dùng trong chọc hút trứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 65/MED1219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
15/04/2020