STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86531 Môi trường chuẩn bị sẵn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220614-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/06/2022

86532 Môi trường chuẩn bị sẵn để xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03/2022/170000087/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/08/2022

86533 Môi trường chuẩn bị sẵn để xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03/2022/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

86534 Môi trường chuẩn bị tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1583 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

86535 Môi trường chuẩn bị tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2487A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

86536 Môi trường chuyên chở TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02/2023/PL-LABONE Còn hiệu lực
05/01/2024

86537 Môi trường chuyên chở UTM (Universal Transport Medium) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 328/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Còn hiệu lực
21/05/2020

86538 Môi trường chuyển phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

86539 Môi trường chuyển phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

86540 Môi trường chuyển phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2883A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023