STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86561 Máy đo độ bão hòa ô xy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 02/ADE-BPL Đã thu hồi
21/09/2022

86562 Máy đo độ bão hòa ô xy trong máu (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 02/ADE-BPL Còn hiệu lực
23/09/2022

86563 Máy đo độ bão hòa Oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1132/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
05/10/2020

86564 Máy đo độ bão hòa Oxy TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3642 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
28/01/2021

86565 Máy đo độ bão hòa oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1139/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2022

86566 Máy đo độ bão hòa oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

86567 Máy đo độ bão hòa Oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 13/PLYV Còn hiệu lực
16/10/2023

86568 Máy đo độ bảo hòa oxy ( SPO2) cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 39/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

86569 Máy đo độ bão hòa oxy kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/250 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ công nghệ cao Hà Trang Còn hiệu lực
03/08/2021

86570 Máy đo độ bão hoà oxy kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3172021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Máy đo độ bão hoà oxy kẹp tay Còn hiệu lực
10/08/2021