STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86581 Máy đo độ loãng xương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 144/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

86582 Máy đo độ ô xy bão hòa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 51a/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

86583 Máy đo độ ổn định chân trụ răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 06042022-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

86584 Máy đo độ ổn định của implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 713/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2022

86585 Máy đo độ ổn định của trụ chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOLEADER 01/2023/PL-BIOLEADER Còn hiệu lực
28/02/2023

86586 Máy đo độ ổn định của vật liệu cấy ghép chân răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190323.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

86587 Máy đo độ ổn định của vật liệu cấy ghép chân răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190324.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

86588 Máy đo độ ổn định của vật liệu cấy ghép chân răng và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200617 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
27/10/2020

86589 Máy đo độ oxy bão hòa trong máu Spo2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1854/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG BẮC Còn hiệu lực
02/09/2021

86590 Máy đo độ oxy bão hòa trong máu Spo2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1854/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG BẮC Còn hiệu lực
02/09/2021