STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86591 Nước súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 084-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
21/05/2020

86592 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 287/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 3M PHARMA Còn hiệu lực
14/06/2021

86593 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Còn hiệu lực
09/08/2021

86594 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0729PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Còn hiệu lực
17/08/2021

86595 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 657/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần tổng hợp Lâm Khang Còn hiệu lực
09/09/2021

86596 Nước súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 812/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
01/12/2021

86597 Nước súc họng DR BABY TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-2PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AVA GREEN Còn hiệu lực
12/03/2020

86598 Nước súc miện thảo mộc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 29921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
26/05/2021

86599 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-9PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NUTRIPHARMA Còn hiệu lực
23/03/2020

86600 Nước súc miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 513.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
01/10/2020