STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86611 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT MỸ 1502/2024-VM Còn hiệu lực
29/02/2024

86612 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 110324/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
19/03/2024

86613 Máy đo đường huyết (gồm máy chính và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 252/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Sinocare Vietnam L&M Còn hiệu lực
07/04/2021

86614 MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT (Hộp 01 máy) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 563/2023/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
24/10/2023

86615 MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT (Hộp gồm máy đo, kim lấy máu và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 561/2023/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
24/10/2023

86616 Máy đo đường huyết (máy và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 983/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
07/04/2021

86617 Máy đo đường huyết , mỡ máu, Ketone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210922-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIUSA Còn hiệu lực
05/01/2022

86618 Máy đo đường huyết 5 chỉ số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1336/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
07/10/2020

86619 Máy đo đường huyết AC200 Blood Glucose Meter và phụ kiện (Que thử, dụng cụ lấy mẫu máu, kim lấy mẫu máu, dung dịch kiểm tra que thử) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 378-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Kỳ Anh Còn hiệu lực
11/05/2020

86620 Máy đo đường huyết Blood Glucose Monitoring Meter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1810/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GENDIS Còn hiệu lực
24/12/2020